Aanvragen verblijf atelierwoning Van Doesburg in Frankrijk

Datum: 15/09/12 12:00 - Deadline

Met ingang van 2010 werkt het Mondriaan Fonds samen met het Fonds Podiumkunsten om de oude atelierwoning van Van Doesburg in Frankrijk beschikbaar te stellen aan kunstenaars. Podiumkunstenaars die een half of heel jaar in Frankrijk willen wonen en werken kunnen tot en met 15 september hun aanvraag indienen bij het Fonds Podiumkunsten.

Voor deze ronde kunnen alleen beeldend kunstenaars, bemiddelaars op het gebied van de beeldende kunst en beoefenaars van de podiumkunsten (componisten, librettisten, choreografen, toneelschrijvers) een aanvraag indienen. Voor de eerstgenoemde groep geldt dat zij hun aanvraag indienen bij het Mondriaan Fonds. Podiumkunstenaars worden verzocht hun aanvraag bij het Fonds Podiumkunsten in te dienen.

De verblijfsperiode waarvoor kan worden aangevraagd is een half of een heel jaar. De periode loopt van 10 maart 2013 tot en met 30 augustus 2013, of van 1 september 2013 tot 1 maart 2014 of voor een heel jaar van 10 maart 2013 tot 1 maart 2014.

De deadline voor een aanvraag is 15 september 2012. Aanvragen die na deze datum binnen komen, kunnen niet in behandeling genomen worden.

Lees hier meer.

Bron: Fonds Podiumkunsten