Aanvragen verblijf Villa Marguerite Yourcenar in Frankrijk

Datum: 31/01/13 12:00 - Deadline

De Villa Marguerite Yourcenar, op zo'n 40 kilomter van Lille en beheerd door het Conseil Général du Nord, biedt Europese schrijvers accomodatie om gedurende een of twee maanden te werken aan hun manuscript op een prachtige, inspirerende locatie.

Aanmeldingen voor 2014 zijn nu welkom en kunnen worden ingediend door auteurs in alle literaire genres - proza, poëzie, toneel, essays, stripboeken, jeugdboeken. Voorwaarde is wel dat men (minimaal) één boek bij een professionele Europese uitgeverij heeft gepubliceerd.

De uiterste inzenddatum voor je aanvraag is 31 januari 2013.

Lees hier meer.