Deadline Subsidieaanvraag Lirafonds

Datum: 10/07/12 11:27 - Deadline

Het Lirafonds vergadert in 2012 op 2 februari, 5 april, 7 juni, 2 augustus, 4 oktober en 6 december.

De aanvragen moeten uiterlijk drie weken voor de vergaderingen van de Adviescommissie in achtvoud (gesorteerd, geniet en/of ingebonden) in het bezit zijn van het bureau van Stichting Lira Fonds : 17 januari, 13 maart, 15 mei, 10 juli, 11 september en 13 november 2012

Meer info