Deadline Taalunie Toneelschrijfprijs 2015

Datum: 01/06/15 10:00 - Deadline

Oproep insturen toneelteksten Taalunie Toneelschrijfprijs 2015

Graag attenderen we u op de mogelijkheid om nieuwe toneelteksten die in het seizoen 2014-2015 (tussen 1 juli 2014 en 1 juli 2015) in première zijn gegaan, in te zenden voor de Taalunie Toneelschrijfprijs 2015, die mogelijk wordt gemaakt door de Nederlandse Taalunie, Stichting Lira, Sabam en deAuteurs.

De uitreiking van de prijs vindt plaats in samenwerking met het Nederlands Theater Festival Amsterdam, op een nader te bepalen moment in september 2015.

In het reglement (http://taalunieversum.org/inhoud/toneelschrijfprijs/reglement-taalunie-toneelschrijfprijs) treft u informatie aan over de prijs: doelstelling, werkwijze en de voorwaarden die verbonden zijn aan inzending. 

Deadline voor inzending:
15 april 2015 voor teksten die voor 1 maart jl. in première zijn gegaan.
1 juni 2015 voor teksten die vanaf 1 maart jl. in première (zijn) (ge)gaan.

Indien dit laatste niet haalbaar is, graag contact opnemen met ondergetekende. Helaas zullen de gestelde deadlines strenger gehanteerd worden dan in het verleden, dit vanwege de krappe planning van de jury. (Voor teksten tussen 1 juni en 1 juli, neem contact op met Steven Peters.)

Vriendelijk verzoek twee exemplaren van de in aanmerking komende tekst(en), samen met een ingevuld antwoordformulier, op te sturen naar:

Nederlands Letterenfonds
Taalunie Toneelschrijfprijs 2015 / Steven Peters
Postbus 16588
1001 RB Amsterdam

Het antwoordformulier en het reglement kunt u vinden ophttp://taalunieversum.org/inhoud/taalunie-toneelschrijfprijs.  Op een later tijdstip vindt u hier ook informatie over de prijsuitreiking.

Voor verdere informatie kunt u uiteraard contact opnemen met ondergetekende.

Taalunie Toneelschrijfprijs 2015
Steven Peters
Telefoon +31.6.30.71.13.00