Deadline Werkbeurs voor literaire auteurs

Datum: 01/12/11 18:00 - Deadline

Auteurs van Nederlandstalig literair werk - proza, poëzie, essay, theater en kinder- en jeugdliteratuur - die minimaal twee literaire werken hebben gepubliceerd bij een professionele uitgeverij kunnen een werkbeurs aanvragen bij het Vlaams Fonds voor de Letteren. Daarnaast kunnen toneelauteurs, van wie minimaal twee teksten zijn opgevoerd door een professioneel theatergezelschap, eveneens een werkbeurs aanvragen.

Hieronder wordt verstaan: Nederlandstalige teksten die opgevoerd zijn in het kader van: subsidiëring van de meerjarige werking van organisaties voor Nederlandstalige dramatische kunst, subsidiëring van projecten Nederlandstalige dramatische kunst, creatieopdrachten voor nieuw werk op het vlak van Nederlandstalige dramatische kunst (Kunstendecreet - decreet 2 april 2004).

Subsidies voor een creatieopdracht voor eenzelfde toneeltekst kunnen niet worden aangevraagd én bij het Vlaams Fonds voor de Letteren én in het kader van het Kunstendecreet (artikel 36,4° - BS 06.07.2004).

Je kan één aanvraag per jaar indienen en dit ten laatste op 1 december 2011. De poststempel geldt als bewijs. De beslissing over jouw aanvraag valt ten laatste op 1 mei van het daaropvolgende jaar.

Reglement werkbeurzen literaire auteurs 2012

Bron: Vlaams Fonds voor de Letteren