Deaeline werkbeurs theatertekst

Datum: 17/09/12 11:53 - Deadline

Werkbeurzen theatertekst hebben als doel de artistieke ontplooiing van auteurs te bevorderen en daarmee om de podiumkunsten te stimuleren. Uitgebreide informatie over subsidievoorwaarden en toetsingscriteria vindt u in de beurzen en stipendiaregeling, §1 en 3.

Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?

Een auteur die minstens vier literaire werken heeft geschreven, kan een werkbeurs theatertekst aanvragen. Van die vier werken moeten er minimaal twee theaterteksten zijn die voldoen aan de door het Fonds gestelde eisen.

Beoordelingscriteria

Aanvragen worden beoordeeld op de volgende criteria:

  • kwaliteit van eerdere literaire werken van de aanvrager
  • oorspronkelijkheid en zeggingskracht van de te schrijven theatertekst
  • verwachte bijdrage aan verdieping of verbreding in het werk van de aanvrager
  • verwachte speelpotentie van de te schrijven theatertekst
  • verwachte bijdrage aan de diversiteit in het repertoire voor theater

 

Hoe en wanneer vraagt u deze subsidie aan?

Aanvragen worden in twee ronden per jaar behandeld. De indiendata staan rechtsboven op deze pagina. Uw aanvraag moet uiterlijk op de sluitingsdatum om 17.00 uur binnen zijn.

U kunt deze subsidie schriftelijk en (bij voorkeur) digitaal aanvragen. Om digitaal in te dienen, heeft u een wachtwoord nodig. Heeft u al een wachtwoord, dan kunt u hier inloggen bij Mijn Fonds. Heeft u nog geen wachtwoord dan kunt u dat hier aanvragen. Het aanvraagformulier om schriftelijk in te dienen vindt u in de rechterkolom van deze pagina. Raadpleeg voor het invullen van het aanvraagformulier eerst de richtlijnen die ook in de rechterkolom staan.

Beschikbare bedragen

Voor werkbeurzen theatertekst is in 2012 € 100.000 beschikbaar.

Regeling

Bekijk de beurzen en stipendiaregeling op overheid.nl