Elektra - Bernard Dewulf: Belgische première

Datum: 08/11/14 20:00 - Voorstelling

Een nieuwe tekst van Bernard Dewulf

In zijn bewerking van Elektra zoomt Bernard Dewulf uit naar de Oresteia, de tragische verhalencyclus uit de Griekse oudheid. Meer bepaald zijn het de vrouwen die in deze vertelling centraal staan: behalve Elektra treden ook Klytaimnestra, Ifigeneia, Helena, Kassandra en Hermione voor het voetlicht. Door hun verhalen met elkaar te verbinden, laat regisseur Julie Van den Berghe zien hoe het motief van de bloedwraak steeds terugkeert, als een bijna vanzelfsprekende erfenis tussen verschillende generaties. Ook de man-vrouwrelatie wordt op scherp gezet: regisseur en spelers trachten te ontdekken wat de verschillen zijn in oorlogsvoering - en de rechtvaardiging ervan - wanneer mannen of vrouwen de macht bekleden. De acteurs fungeren daarbij tegelijk als een koor dat commentaar geeft op de gebeurtenissen. Elektra is de tweede grote zaal-productie in regie van Julie Van den Berghe voor NTGent.

Bron: NTGent