Hamlet vs Hamlet - Tom Lanoye: Nederlandse première

Datum: 19/03/14 20:00 - Voorstelling

Een nieuwe toneelbewerking van Tom Lanoye

Koningsmoord daar gaat het om. En hoe het bestaan van de jonge Hamlet daardoor volledig beheerst wordt.
Hamlets vader is vermoord door zijn eigen broer, Claudius.
De geest van Hamlets vader roept zijn zoon op tot wraak.
Hamlet wordt verscheurd tussen de bereidheid de moordenaar te doden en de liefde voor zijn overspelige moeder, die kort na de moord hertrouwt met Claudius.
Bij Tom Lanoye staat Hamlet op de drempel van de volwassenheid. Hij is als adolescent oud genoeg om het machtsmisbruik in zijn omgeving te doorzien, maar voelt zich tevens verpletterd door de wereld van de volwassenen. De twijfel en verwarring die dat oplevert, leidt tot grote verlamming. De getormenteerde monologen van Hamlet zijn hartenkreet en uitdrijving, een aanklacht tegen alle onrecht, jazeker – maar ook een bezwering van de eigen lamlendigheid. Zijn eigen daden bestaan vooral uit woorden, niet uit daden. Hij is een mens zoals wij allemaal: inconsequent, dubbelslachtig, ambigu. In het nastreven van zijn ambities en in het bestrijden van zijn angsten komt hij oog in oog te staan met zichzelf: Hamlet vs Hamlet.

Tom Lanoye:
‘Ik zie onze Hamlet het best gespeeld worden door Abke Haring. Haar androgynie, haar kwetsbaarheid, haar innerlijke kracht - ze zullen dit schimmenspel van zijn en wezen, van zien en zijn, dit hele spiegelpaleis van hartstocht en paranoia, alleen maar vergroten. Let wel, het
is niet de bedoeling dat Abke Haring een prinses speelt die voorwendt prins te zijn. Nee, ze moet een jongeman spelen, zoals ten tijde van Shakespeare alle vrouwenrollen werden gespeeld door jongens. Niet als travestieten, maarals acteurs die vrouwen belichaamden. Zo ook moet Abke een prins belichamen.’