Het proces - bewerking Joeri Vos : Nederlandse première

Datum: 28/09/13 07:47 - Voorstelling

Een nieuwe toneelbewerking van Joeri Vos

Josef K. heeft een goede positie bij de bank. Op een ochtend wordt hij wakker en staat er een arrestatieteam naast zijn bed. Tegen wil en dank komt hij in een absurde nachtmerrie terecht. Hij is schuldig, maar hij weet niet waaraan. En iedere keer als hij een poging doet het raadsel te ontcijferen, verschuift net als in een droom de werkelijkheid. Het proces waaraan hij zich moet onderwerpen wordt gevoerd door een rechtbank die gevestigd is in een bedompt zaaltje in een achterbuurt. Zijn advocaat doet niets voor hem. De vrouwen bij wie Josef K. een uitweg zoekt, kapselen hem in in hun erotische verlangens. En aan het eind wordt hij opgehaald door twee anonieme beulen...

Het Proces kent de onontkoombare logica van een ondoordringbare bureaucratie. Net als in een droom is die logica ongrijpbaar en slechts geldig voor zolang de situatie duurt. Op elk moment opent Angst, die grote reisleider, weer een deur voor Josef K. Schuldig is hij sowieso – volgens regisseur Marcus Azzini ‘omdat dat hij een mens is, en dus tegelijk goede en slechte gedachtes kent’. En doordat Kafka zo hard knijpt in de ziel van Josef K. opent hij diens hoofd voor ons.

Kafka schreef zijn roman in 1915 en kon niet vermoeden dat het absurde universum dat hij beschreef zo herkenbaar zou zijn voor iedereen. Toneelgroep Theater, de voorloper van Toneelgroep Oostpool, maakte in 1970 met veel succes een bewerking ervan, in de regie van Jan Grossman. Het Proces wordt nu gemaakt in de regie van Marcus Azzini door een vertrouwd artistiek team (Orlando, Hamlet, Tramlijn Begeerte) – met Stefan Rokebrand als Josef K. Net als in Orlando grijpt Azzini de kans aan om een voorstelling te maken die zowel talig als beeldend is. Kafka is behalve ongemakkelijk en donker, ook een meester in het oproepen van beelden. In de cast spelen vele jonge acteurs, waarvan een aantal eerder bij Toneelgroep Oostpool te zien was.

Bron : Toneelgroep Oostpool