Inzending toneelteksten voor de Taalunie Toneelschrijfprijs 2013

Datum: 01/07/13 00:00 - Deadline

Geachte mevrouw / mijnheer,

Graag attenderen we u – wellicht ten overvloede – op de mogelijkheid om nieuwe toneelteksten die in het seizoen 2012-2013 (tussen 1 juli 2012 en 1 juli 2013) in première zijn gegaan, in te zenden voor de Taalunie Toneelschrijfprijs 2013. De Nederlandse Taalunie en het Vlaams Fonds voor de Letteren dragen gezamenlijk zorg voor de organisatie van de Taalunie Toneelschrijfprijs. De praktische organisatie van de uitreiking en het studententraject is ook dit jaar in handen van Schrijverspodium.

In het reglement treft u informatie aan over de prijs: doelstelling, werkwijze en voorwaarden verbonden aan inzending. Indien uw toneeltekst(en) c.q. de door uw instelling uitgebrachte toneeltekst(en) voldoen aan de geformuleerde voorwaarden, nodigen we u hierbij van harte uit deze in te zenden.

In verband met de voortgang van de jurering vragen wij u wel dit liefst zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 1 juni a.s., te doen. Indien dit niet haalbaar is, verzoek ik u contact met ondergetekende op te nemen.
Vriendelijk verzoek twee exemplaren van de in aanmerking komende tekst(en) op te sturen naar:

Nederlands Letterenfonds
Taalunie Toneelschrijfprijs 2013 / Steven Peters
Postbus 16588
1001 RB Amsterdam

Tenslotte verzoeken wij u om bij inzending het antwoordformulier volledig ingevuld mee te sturen.

De uitreiking vindt op 25 november in Antwerpen plaats in HETPALEIS. Meer informatie hierover kunt u in een later stadium vinden op www.taalunieversum.org.

Voor verdere informatie kunt u uiteraard contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Taalunie Toneelschrijfprijs 2013
Steven Peters
Telefoon +31.6.30.71.13.00

Het reglement en het aanvraagformulier vind je hier.