Kandidaatstellingen voor de auteurslijst van het Vlaams Fonds voor de Letteren

Datum: 01/11/14 00:00 - Deadline

De auteurslezingenlijst is intussen een begrip in Vlaanderen. De lezingenregeling is een extra stimulans om schrijvers in contact te brengen met hun publiek en hen te laten spreken over hun oeuvre. Schrijverspodium vindt het belangrijk dat niet alleen de toneelteksten maar ook hun schrijvers op het podium kunnen staan. Het aantal toneelauteurs dat momenteel voorkomt op de lijst is echter beperkt. Daarom wil Schrijverspodium u via deze weg extra attenderen op het feit dat ook toneelauteurs/vertalers zich kandidaat kunnen stellen.

Waarom opgenomen worden op de auteurslezingenlijst?
Organisatoren die een toneelauteur/vertaler willen inviteren voor een literaire lezing kunnen daarvoor een tegemoetkoming ontvangen van het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL). U kan maximaal 15 keer (8 keer voor debutanten) een subsidie van 100 euro ontvangen als bijdrage aan het honorarium voor uw lezing. De voorwaarde daarvoor is dat u als toneelauteur/vertaler voorkomt op “de auteurslijst”.

Hoe aanmelden?
Vier keer per jaar (op 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november) beslist de adviescommissie auteurslezingen over de nieuwe kandidaten. Na goedkeuring kunnen organisatoren u inviteren voor een lezing met toelage van het VFL. Er gelden enkele criteria voor opname: u schrijft Nederlandstalig werk en woont in België (Nederlandse auteurs kunnen zich wenden tot Stichting Schrijvers School Samenleving). Strikt gezien moet uw werk al gepubliceerd zijn in boekvorm, maar de uitzonderingsmaatregel die de commissie kan gebruiken, kan ook worden toegepast op toneelauteurs. In deze context is het belangrijk om toch een kandidaatstelling te overwegen.

Via deze link kan u registreren als auteur en kandideren voor de opname op de auteurslezingenlijst.

Klik hier om het volledige reglement te lezen (pdf-bestand).

Contact
Voor meer informatie of bij eventuele vragen kan u terecht bij Marieke van het VFL: marieke@vfl.be of tel. +32 (0)3/270.31.66.