Oresteia - Bewerking Gerardjan Rijnders : Nederlandse première

Datum: 23/02/14 16:00 - Voorstelling

Een nieuwe toneelbewerking van Gerardjan Rijnders

Oresteia (458 v.C) van Aischylos, is een van de oudste theaterteksten. In Thebe wordt het huis van Atreus geteisterd door een keten van geweld. De oorlogsheld Agamemnon wordt vermoord door zijn vrouw Klytaimnestra. Ze neemt wraak op haar man omdat hij hun dochter Iphigeneia offerde voor de Trojaanse oorlog. Orestes, de zoon des huizes, keert terug uit ballingschap om zijn vader te wreken. Hij doodt zijn moeder Klytaimnestra, die vervolgens de wraakgodinnen, ‘de kinderen van nacht’ aanroept het voor haar op te nemen. Zij klagen Orestes aan voor moedermoord. Om een oordeel te vellen stelt de godin Athene een rechtbank in, een eerste stap naar een nieuwe samenleving waarin de rechtspraak de taak van de goden overnemen. Maar hoe zuiver is deze rechtsgang als Orestes uiteindelijk vrijuit gaat? 

Gerardjan Rijnders over Oresteia

“In de enscenering van de Oresteia ligt het accent meestal op de familietragedie, de kern van het verhaal. Maar voor mij is vooral het derde en laatste deel het meest interessant. Het deel waarin de orde is hersteld en de rechtstaat wordt ingevoerd. Maar op grond waarvan?
In zijn boek Het Land is moe (2010) schrijft de Britse historicus Tony Judt dat een samenleving zonder oppositie haar vermogen verliest om op nieuwe ontwikkelingen te reageren. In de bewerking van Rijnders voeren ‘de kinderen van de nacht’ oppositie tegen een wereld in ontbinding. Het zijn de anarchisten, de kunstenaars en vrouwen zoals de Pussy Riots, de Madonna’s, de Sinead O’Connors die ons scherp houden, die vragen blijven stellen over de wereld waarin we leven."

Bron : Noord Nederlands Toneel