Roland Holsthuis in Bergen (NH)

Datum: 04/11/13 00:00 - Deadline

Sinds 2002 is het voor schrijvers, dichters en literair vertalers mogelijk het A. Roland Holsthuis in Bergen (NH) gedurende een kalendermaand te huren als werkplek. Dit historische pand, het voormalige woonhuis van de dichter, wordt door het Bert Schierbeekfonds gehuurd van de Stichting A. Roland Holst Fonds. Het Bert Schierbeekfonds biedt schrijvers, dichters en literair vertalers de mogelijkheid om een maand te wonen en te werken op deze literair-historisch unieke locatie tegen een gereduceerd tarief.

Maandhuur
Het Bert Schierbeekfonds subsidieert tweederde van de maandlasten. Van de huurder wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 700,- per maand. Dit bedrag is inclusief gebruik van gas & licht, gebruik van computer met internet, exclusief eenmalige schoonmaakkosten van € 50,- . Totaalbedrag: € 750,-
Het huis wordt steeds per kalendermaand verhuurd.

Voorwaarden en selectiecriteria
Om voor huur in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden en selectiecriteria:

  • Van de aanvrager dient minimaal één literair werk in het Nederlands of Fries te zijn gepubliceerd bij een professionele uitgeverij (of twee toneelstukken openbaar te zijn gemaakt door een professioneel theatergezelschap).
  • Bij aanmelding ontvangen we graag een beknopt werkplan (maximaal één A4). Hierin worden de voorgenomen werkzaamheden omschreven en wordt aangegeven in hoeverre het verblijf zal bijdragen aan de verwezenlijking hiervan. Voeg bij de aanvraag ook een korte biografische schets met vermelding van reeds gepubliceerd werk. Geef ook aan welke maand of periode uw voorkeur heeft.
  • De huurder verplicht zich bij aanvaarding om eventueel een bijdrage te leveren aan de publiciteit rond het Roland Holsthuis en het Bert Schierbeekfonds. Dit gebeurt in overleg en in alle redelijkheid.
  • Bij gelijke geschiktheid van kandidaten krijgen zij die nog niet eerder in het huis verbleven voorrang.
  • Huisdieren zijn niet toegestaan.

Aanmelding en procedure
Ieder najaar is er een aanmeldingsronde voor het daaropvolgende kalenderjaar. Het bestuur van het Bert Schierbeekfonds selecteert de huurders en is verantwoordelijk voor de besluiten. Inschrijving voor 2014 is mogelijk tot 4 november 2013. Begin december krijgen aanvragers uitsluitsel.

Wilt u ook een maand in het Roland Holsthuis verblijven? Stuur een brief of e-mail met de gewenste huurperiode en uw werkplan + cv naar:

Bert Schierbeekfonds
t.a.v. Julia Priesman
Postbus 16588
1001 RB Amsterdam
j.priesman@letterenfonds.nl

Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen met Julia Priesman: 020-5207300.

Bron : Bert Schierbeek Fonds