VFL-Stimuleringsbeurzen voor literaire auteurs en illustratoren

Datum: 01/07/14 00:00 - Deadline

Wat?

Stimuleringsbeurzen ondersteunen beloftevolle auteurs die onlangs bij een professionele uitgeverij hun literaire debuut hebben gepubliceerd bij het werken aan hun tweede literaire publicatie in boekvorm.

Wie kan aanvragen?

Auteurs van Nederlandstalig literair werk met een woonplaats in België wier literaire debuut is verschenen tussen 1 januari 2012 en 1 juli 2014, kunnen een stimuleringsbeurs aanvragen. Het literaire debuut kan zowel proza, poëzie, essay, theater als kinder- en jeugdliteratuur zijn. Ook illustratoren van kinder- en jeugdboeken worden beschouwd als auteurs. Ook toneelauteurs van wie één tekst is opgevoerd door een professioneel theatergezelschap, kunnen een stimuleringsbeurs aanvragen.

Auteurs met een woonplaats in Nederland dienen een beursaanvraag in bij het Nederlands Letterenfonds. Een beursaanvraag voor een literair project kan slechts bij één van beide Fondsen worden ingediend.

Een stimuleringsbeurs dient om te werken aan een tweede literair werk. Auteurs die al twee literaire werken hebben gepubliceerd, ongeacht in welk(e) genre(s), komen dus niet in aanmerking voor deze regeling. Zij kunnen een werkbeurs aanvragen.

 Wanneer aanvragen?

Er is één aanvraagronde per jaar. De uiterste indiendatum voor 2014 is 1 juli 2014.

De beslissing over de aanvragen valt in principe drie maanden na de uiterste indiendatum.

Hoe aanvragen?

De aanvraagprocedure en de samenstelling van het dossier staan beschreven in het subsidiereglement.

 

Bron : Vlaams Fonds voor de Letteren