Werkbeurzen Letterenfonds: schrijvers die al minimaal drie literaire titels hebben gepubliceerd en nog geen vijf projectsubsidies c.q. werkbeurzen hebben ontvangen

Datum: 15/06/14 07:19 - Deadline

Projectsubsidies kunnen aangevraagd worden door schrijvers die op het moment van het indienen van de aanvraag minimaal één Nederlands- of Friestalig literair werk hebben geschreven.

Voor wie          

Schrijvers

Voor wat          

Projectkosten

Ter informatie: overige deadlines

15 januari 2014
15 maart 2014

Wie kunnen een projectsubsidie aanvragen?


Projectsubsidies kunnen aangevraagd worden door schrijvers die op het moment van het indienen van de aanvraag minimaal één Nederlands- of Friestalig literair werk hebben geschreven. Verder geldt als instapeis dat het eerdere werk van de aanvrager is uitgegeven door een uitgeverij waarmee hij een contract heeft afgesloten conform het Modelcontract GAU/VvL of, in het geval van toneelschrijvers, dat de toneeltekst in productie is genomen door een professionele theaterproductiemaatschappij.

Wanneer een schrijver op het moment van het indienen van de aanvraag slechts één literaire titel op zijn naam heeft staan, dient dit debuut verschenen te zijn in de periode gelegen tussen de sluitingsdatum van de subsidieronde en de 1e januari van het twee jaar daarvoor gelegen jaar. Voor 2014 is dat de periode van 1 januari 2012 t/m 15 maart 2014.

Aanvragers die woonachtig zijn in België worden geacht aan te vragen bij het Vlaams Fonds voor de Letteren.

Voor meer informatie over o.a. de inkomensgrens, de meldingsplicht, de beoordelingscriteria en de overige modaliteiten kan u het reglement van het Letterenfonds raadplegen:

Formulieren en downloads

projectsubsidies-voor-publicaties-regeling.pdf
aanvraagformulier-projectsubsidies-voor-publicaties-2014.doc


Nog vragen?


Indien u na lezing van de regeling en de toelichting op het aanvraagformulier nog vragen heeft over de subsidieregeling of het aanvraagformulier kunt u contact met ons opnemen, telefonisch (020 520 73 00) of per e-mail (j.huiskes@letterenfonds.nl of o.austen@letterenfonds.nl). Ook kunt u een afspraak maken met een van beide secretarissen.

Voor vragen over het modelcontract verwijzen we u naar de websites van de Vereniging van Letterkundigen en de Groep Algemene Uitgevers.

Bron : Letterenfonds