Werkbeurzen voor toneelschrijvers bij het Fonds Podiumkunsten

Datum: 21/05/12 17:00 - Deadline

Inhoud:

Algemeen

 

 

Werkbeurzen theatertekst hebben als doel de artistieke ontplooiing van auteurs te bevorderen en daarmee om de podiumkunsten te stimuleren. Uitgebreide informatie over subsidievoorwaarden en toetsingscriteria vindt u in de beurzen en stipendiaregeling, §1 en 3.

 

Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?

 

Een auteur die minstens vier literaire werken heeft geschreven, kan een werkbeurs theatertekst aanvragen. Van die vier werken moeten er minimaal twee theaterteksten zijn die voldoen aan de door het Fonds gestelde eisen.

 

Beoordelingscriteria

 

Aanvragen worden beoordeeld op de volgende criteria:

  a. kwaliteit van eerdere literaire werken van de aanvrager
  b. oorspronkelijkheid en zeggingskracht van de te schrijven theatertekst
  c. verwachte bijdrage aan verdieping of verbreding in het werk van de aanvrager
  d. verwachte speelpotentie van de te schrijven theatertekst
  e. verwachte bijdrage aan de diversiteit in het repertoire voor theaterWerkbeurzen theatertekst hebben als doel de artistieke ontplooiing van auteurs te bevorderen en daarmee om de podiumkunsten te stimuleren.

 

Uitgebreide informatie over subsidievoorwaarden en toetsingscriteria vindt u in de beurzen en stipendiaregeling, §1 en 3.

 

Hoe en wanneer vraagt u deze subsidie aan?

 

Aanvragen worden in twee ronden per jaar behandeld. De indiendata zijn 21 mei 2012 en 17 september 2012. Uw aanvraag moet uiterlijk op de sluitingsdatum om 17.00 uur binnen zijn. U kunt deze subsidie schriftelijk en digitaal aanvragen. De voorkeur gaat uit naar digitaal. Om digitaal in te dienen, moet u een wachtwoord aanvragen. Heeft u al een wachtwoord, dan kunt u hier inloggen . Aanvraagformulier, richtlijnen en toelichting kan u hieronder downloaden.

 

    

 

    

 

 

Beschikbare bedragen

 

Voor werkbeurzen theatertekst is in 2012 € 100.000 beschikbaar.

 

Bron : Fonds voor de Podiumkunsten