Over deze site

 

www.schrijverspodium.be is een digitale toneelschrijfcommunity met een uitgebreide archief- en documentatiefunctie,  www.schrijverspodium.be  dé referentiesite over toneelschrijven die projecten met, festivals over en/of premières van nieuwe Nederlandstalige toneelteksten bundelt. De site bevat ook een uitgebreide bibliotheek met toneelteksten, metaliteratuur én profielen van auteurs, gezelschappen en instellingen. De bouw van deze site is zorgvuldig voorbereid samen met een peer group auteurs, partners, auteursrechtenbeheerders en instellingen. Het is een site, door en voor het teksttheaterveld.

De gelijknamige vereniging Schrijverspodium heeft als doel de toneelliteratuur in al haar facetten te promoten en te ondersteunen, en zet zich in voor de Nederlandstalige toneelliteratuur en haar auteurs. Het uitgangspunt is dat toneelteksten naast hun opvoering een eigen en/of nieuw leven kunnen leiden als een zelfstandig literair genre.

 

De werkingspijlers van Schrijverspodium vzw zijn: 

1. een vindplaats zijn voor en promotie voeren rond allerlei initiatieven ter bevordering van nieuwe dramaturgie in ons taalgebied.

2. ontsluiting van nieuwe theaterteksten naar een geïnteresseerd publiek én naar theatermakers met het oog op de creatie ervan.

3. vanuit de eigen praktijkgerichte knowhow ondersteuning bieden aan al wie zich als theaterauteur wil ontplooien, d.m.v. workshops, informatie,…

4. een internationaal netwerk of contactpunt opbouwen ter bevordering van de uitwisseling tussen auteurs en van de creatie van Nederlandstalige theaterteksten in het buitenland.

5. een netwerk van (beginnende) auteurs en (beginnende) makers opbouwen die elkaar informeren en voorzien van content middels de vernieuwde site.