Stierenavond

Aantal personages
Mannen: 1
Vrouwen: 1

Personages
Bubba, Renneke

Genre(s)
Komedie

Ruimte
onder de platanen

Tijd
onbepaald

Synopsis

Op een bepaalde avond in de week waarop jonge lui van beiderlei kunne elkaar op straat treffen, komen een jongen en een meisje elkaar onder de platanen tegen. Er ontstaan conflicten en vele misverstanden. Ze spreken niet elkanders taal, ook letterlijk hebben ze elk een ander idioom. Waar leidt dat henen?


 

RENNEKE:
Peinst ge dat ik uw numero niet ken, gij loeder, gij verdriet van de wereld!

BUBBA:
En ik heb nog wel mijn Abendanzug aangetrokken, mijne tenue d'soirée tehope geschart en aangredaan.

RENNEKE:
Bevroren vogels vallen uit de bomen ha ja. Ik herinner mij dat. Ik was bij hem en de vogels, lijkachtig lelijk, vielen stok en stijf uit de bomen. Maar peinst ge dat hij daar naar keek en van opkeek. Ha nee. Hij zei dat ze zijn hart niet meer konden blussen.

BUBBA:
S'il vouste plaît?re?

RENNEKE:
Ze konden zijn hart niet meer blussen. Dat zei hij. En ver daarachter, achter ons dus, werden de bergen met een blauwig goud overgoten.

BUBBA:
Blauwige heuvels wree blauwachtig goold. Dat ken ik. Vanuit de herfst van onze winterhoof in Kelmis kan ik taken aan Sankt Vith die helentegans in 't ultramarblauwijn is genevledevlopeerd.

RENNEKE:
Ze, zei hij, zounden zijn hart niet meer blussen kunnen, zei hij, mocht ik mij ooit van zijn paard losmaken. Ik heb een nieuwe couche nodig, zei ik, een nieuwe. Dag in dag uit hetzelfde kot delen en dezelfde lakens, dat kan toch niet gozond zijn. Melkkongoning, zei hij, milkanongon, zei hij, uur na uur, dag in nacht uit zullen wij hetzelfde kot delen en in hetzelfde bad sloapen. Kan niet gezond zijn, zei ik, dat ken toch nie gozond zijn. En dan dat vievig wuf van u met al haar loezen en al waar tussenzijds den Eland aan 't crucifikruusken biezebijst. (Zij breekt in één snik uit:) Ge moogt geen rare dingen doen van Ot.

BUBBA:
Gij schrweint waterlanders zo ver het oorg reikt?! Waterlandschappen, die hebben we ook zo ver het oorg reikt, tot in 't center van Eupon Malmody. Tiengebodenplanten. Te mid 't wa. Terlascha. De bosschen ruischon. In de win. In 't weauter. De caswacaderval van Coo? Nooit verre van ver. Nicht wijd weg nie. Ach, boebele-boechette, niest wenen. Kom, hophop, op naar 't piessodroomken onder de liege Hoogbrug voor een flijnkse vrijpartouze onder de douce, ja in de douche, warm woater van de chas' kan wonderen doen voor j'uw liebesleben.

RENNEKE:
Een vrijage onder de douche, met of zonder chas', dat brengt voor 't liefdesleven maar een mank mirakel op. Vrijen onder de douche, da's loodgieterswerk. In de tijd van toens woonden in de Op Zijn Hondjesstraat, bijkans rechtover malkander, Guust Berthelon en Miel 't Wiel, twee loodgieters. Alletwee dood. Over de dood weten we niemendal. Wie dan sterft, wie dan ziet. Dat zei hij 't mansmens dat mij vastpaarbond. Hij is wat ik zou willen zijn…

BUBBA:
Hij is wat gij zoudt willen zijn?!

RENNEKE:
God zij geloofd en Maria, ja. Gij weet altijd een mens in zijn faible te raken gij! Het gebeurde ten tijde van de maartse maand, die de maand is van het lengen der tagen en het herboren licht. De prijkeleuze stad van liefdezuchtige steudenten zag ons en wij zagen haar en uit compassie bezagen wij ook de professeuren, magere mannen allen…

BUBBA:
Alle grote mannen zijn magere mannen. Kiekt maar een kier naar mij. Niet uit compassie maar uit…

RENNEKE:
Mijn vriend is mijn man, dacht ik, aan hem en zijn paard gebonden, mijn vriend is mijn man, daar heb ik geen trouwboek voor vandoen…

BUBBA:
Te warm, jong! Was dat niet te warm daar aan die peerdensteert?

RENNEKE:
De harteklop, dat moet ge voelen. Een trouwboekske kan daar bitter weinog aan veranderen. Yn air de mambo, boenke-boenke, leg dat maar een kier uijt aan de buijgerlijken stond van 't staduijs, boenke boenke mamboe, expliceer dat een keer. Nee, den hertenkloep, dat moet ge voelen. Dat is gelijk een moeder, een moeder met…

BUBBA:
De moeder waarover ik nu vertel, had…

RENNEKE:
…een kind, een babelein, een knechtjongen of een mädelmeisken, doet er niet toe. En die moeder kijkt naar dat beebeken bebbee en vezelt: ik wil dat hij, zij, gij, iedereen in verband met u later over mij zeggen kunnen zeggen: zij heeft niet veel schade aangericht. En in de verte hoort ge dan strijksters en vinolen en nen lochten teenhoor: "W'There's have a whola lotta I seen shaking that face going on before?!" Ik wil, Waal, dat ze later over mij zeggen: zij heeft niet veel schade aangericht. Ik wil dat zij dat kunnen.

BUBBA:
She was a nice girl, but she had no conversoâjsion.

RENNEKE:
Ahwel jô. Mogen we heel even niet meer sterk zijn?

BUBBA:
Ach, het is stierenavond, mijn lief klein souvenhirlepelken, we moeten arthuurlijk niet merck toch hoe sterck zijnenen maar malkander zwakzoetigend hedenlands flex binnendoen. Liefst niet mot weke stoffance en Elianthe! pezoutperle frie-ie-an-die-iezen maar mee…

RENNEKE:
Er was eens een non die in de lente over straat liep en bij de aanblik van de eerste tere, al geheel tot moes en een plaske bloeds vergane zwoluw uitriep: "Den hertenklop, dat moet ge voelen. Ik ween!"

BUBBA:
Ik schreem? Of: "Wap Doo Wap!"? Ik meen dat zijn schreem meer trok op Wap Do Wop.

RENNEKE:
(bijkans zingend, alleszins neuriënd:) No oh no ho no-o. Enfin, de gebruikelijke opwinding. Just don't do it entcezovtera en al en navenanantevoort. Tot zover het rijk der vogelen.

Auteursrechten - professionele gezelschappen
De rechten worden beheerd door SABAM.

Auteursrechten - amateurtheater
De rechten worden beheerd door SABAM.